fbpx
Varaa vuoro Arena Center AC Store Padel Keilahalli Leikkiluola

Työnhakijarekisteri

Tietosuojaseloste

päivitetty 21.5.2018

1. Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä  
Arena Center Työnhakijarekisteri 
Arena Center Oyj, Alakiventie 2, 00920 Helsinki. Y-tunnus 0967717-3

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot 
sähköpostiosoite tietosuoja@arenacenter.fi

3. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet 
Arena Center noudattaa hakijan henkilötietojen käsittelyssä asiaa koskevaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Kaikkia hakijan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja rekrytoinnin tarkoituksiin.

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa Arena Centeriin hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Henkilötietojen käsittely on tarpeen mahdollisen työsopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Hakemukset ja henkilötiedot poistetaan tietyn tehtävän rekrytointiprosessin päätyttyä ja avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä 4 kuukauttaArena Center Oy voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia. Tarvittaessa tietoja voidaan säilyttää kauemmin lakiin perustuvan velvoitteen toteuttamiseksi tai sen asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten hakijan lähettämän CV:n ja hakemuksen sisältö, todistukset ja muut hakemusprosessin yhteydessä annetut tiedot. Tiettyyn työtehtävään osoitettuun työnhakulomakkeeseen voi sisältyä ja voidaan käsitellä seuraavia tietoja kuten:  

  • henkilö- ja yhteystiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
  • suoritettu ja meneillään oleva koulutus, aikaisempi työkokemus, tutkinnot, todistukset ja kielitaito,  
  • tieto siitä, millaista työtä henkilö hakee,  
  • työnhakijan ilmoittamat valintaa edistävät ja työnhaun kannalta oleelliset tiedot, kuten tietoja hänen osaamisestaan, ominaisuuksistaan, harrastuksistaan, luottamustehtävistään ja taidoistaan 

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle eikä Arena Centerin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden rekrytointia hoitavien henkilöiden ja rekrytoivien esimiesten saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja. 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa ja säilytetään edellä mainitun säilytysajan lukituissa huoneessa ja lukituissa kaapeissa, joihin vain rekrytointia hoitavilla henkilöillä ja rekrytoivilla esimiehillä on pääsy. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen tai viimeistään rekrytointiprosessin päätyttyä. 

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Sähköpostitse saapuvat työnhakijan antamat tiedot: Sähköpostit on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla ja siten ainoastaan erikseen nimetyillä Arena Center Oy:n rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä on pääsy työnhakijoiden henkilötietoihin ja he ovat koulutettu rekisterin käyttöön. Sähköpostiyhteys ei ole salattu.

Arena Centerin verkkosivuston www.arenacenter.fi lomakkeella työnhakijan antamat tiedot: Rekrytointi-lomakkeen tiedot tallentuvat WordPress-verkkoalustan palvelimelle, josta ne välitetään sähköpostitse rekrytointia hoitavien henkilöiden käyttöön. WordPress-verkkotyökalu on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla ja siten ainoastaan erikseen nimetyillä Arena Centerin työntekijöillä on pääsy työnhakijoiden tietoihin.

Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti. 

7. Rekisteröidyn oikeudet
Työnhakijalla on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot, oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua, poistamista ja täydentämistä, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.  

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle (kohta 2.).

Varaa vuoro Myyntipalvelu (arkisin 9-16)
044 700 7060
Varaa vuoro
Arena Center
AC Store
Keilahalli
Keilahalli
Leikkiluola